Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Klub Kultury w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe


Zarządzenie Nr 11/2021

Dyrektora Gminnego Klubu Kultury

z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Działając na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1040 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Pracownikowi zatrudnionemu w Gminnym Klubie Kultury na podstawie umowy o pracę lub powołania, przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przeznaczonych do pracy z monitorem ekranowym na poniższych zasadach:

1) Refundacja przysługuje pracownikom, którzy spełniaj łącznie następujące warunki:

a) użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

b) w wyniku bada okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymali zalecenie lekarza dotyczące stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,

c) dokonali zakupu okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza.

2) Refundacji dokonuje się nie częściej niż co 2 lata, na podstawie wniosku pracownika o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zwanego dalej: „wnioskiem”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3) Maksymalna kwota refundacji wynosi 600,00 zł.

4) Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 1:

a) zalecenie lekarza wykonującego badania okulistyczne, dotyczące stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,

b) imienną fakturę/rachunek potwierdzający zakup przez pracownika okularów korygujących wzrok.

5) Wniosek wraz z załącznikami składa się do Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach.

6) W przypadku stwierdzenia niezgodności wniosku z przepisami regulaminu zwraca się wnioskodawcy wniosek z załącznikami.

§ 2

1. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy w okresie dwóch lat od daty otrzymania dofinansowania, podlega ono zwrotowi proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

§ 3

Wprowadza się załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2021 - wzór wniosku o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 7A/2017 Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach z dnia 30 czerwca 2017 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 roku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1.doc (DOC, 27.00Kb) 2021-07-29 08:59:48 195 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Kuczkowski 29-07-2021 08:59:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Kuczkowski 29-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Jacek Kuczkowski 29-07-2021 08:59:48