Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Klub Kultury w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wznowienie działalności świetlic wiejskich

Komunikat Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach

z dnia 4 czerwca 2020 roku

Informuję, że z dniem 8 czerwca wznawiamy działalność świetlic.

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo w czasie panującej pandemii zostały podjęte środki ostrożności w postaci wprowadzenia zaostrzonych procedur sanitarnych.

Niestety nie jesteśmy w stanie powrócić do pełnego zakresu działalności, prosimy o wyrozumiałość i bezwzględne stosowanie zasad wymienionych w regulaminie.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem uczestników zajęć w świetlicach wiejskich oraz pracowników Gminnego Klubu Kultury, przedstawiam sposób działania  w zakresie bezpiecznych warunków instytucji.

Prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach:

  •  o wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,
  • o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.

Prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2:

Prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik)  z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

Regulamin zajęć w pomieszczeniu zamkniętym jakim jest świetlica wiejska w trakcie trwania pandemii

 1. W pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Karnice, Cerkwica, Konarzewo, Paprotno może jednocześnie przebywać 10 osób + instruktor.
 2. W pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Węgorzyn, Trzeszyn, Czaplin Wielki, Czaplin Mały, Lędzin, Skrobotowo, Dreżewo, Ciećmierz może jednocześnie przebywać 6 osób + instruktor.
 3. Po każdorazowym wejściu do świetlicy należy niezwłocznie zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
 4. Osoby biorące udział w zajęciach mają zachować dystans 2 m.
 5. Osoby przebywające na świetlicy muszą podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, by w przypadku ewentualnego wykrycia koronawirusa można było dotrzeć do wszystkich osób z jakimi miała kontakt zakażona osoba.
 6. W pomieszczeniach świetlicy obowiązuje zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczki, przyłbicy lub chusty.
 7. Co godzinę sala świetlicy ma zostać przewietrzona przez co najmniej 5 min, w tym czasie nikt oprócz instruktora nie może przebywać w pomieszczeniach świetlicy.
 8. W trakcie wietrzenia, czyli co godzinę pomieszczenia świetlicy mają zostać poddane dezynfekcji.
 9. Zabawki, gry oraz materiały użyte do prowadzenia zajęć mają zostać każdorazowo zdezynfekowane za pomocą środka do dezynfekcji. Jeżeli nie ma możliwości zdezynfekowania ich powierzchni należy po wykorzystaniu odłożyć w wyznaczone miejsce celem poddania min. 24 godzinnej kwarantannie.
 10. Powierzchnie stołów, krzeseł, klamek, drzwi, łazienek mają być dezynfekowane każdorazowo po ich użyciu za pomocą środka do dezynfekcji.
 11. Zakazuje się przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego. 

Wytyczne dla pracowników:

 1. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.
 2. Dopilnowanie, aby odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
 3. Dopilnowanie, by odbiorcy podali swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
 4. Ograniczenie liczebności odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów (w zależności od wielkości obiektu), w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 5. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 6. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
 7. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 8. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 9. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 10. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 11. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
 12. Regularnie (min. co godzinę, zaleca się częściej) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 13. Każdorazową dezynfekcję należy odnotować w grafiku.
 14. Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe, zestawy komputerowe).
 15. Bieżąca dezynfekcja toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
 16. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 17. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 18. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.
 19. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 20. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 21. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.

  po Dyrektora Gminnego Klubu Kultury

  w Karnicach

  Dagmara Kozaczek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Kozaczek 04-06-2020 13:20:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Kozaczek 04-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Kozaczek 05-11-2020 12:10:18